Сеть знакомств для любителей книг


Интернет реклама УБС
Философия, история

Поделиться в Facebook Купить:
Купити в Україні
Макс Вебер
Протестантська етика і дух капіталізму

Соціолог Макс Вебер став свідком глобальної модернізації, яка відбувалася по всій Європі наприкінці XIX — на початку XX століття. Шукаючи відповідь на питання, що є поштовхом до цих перетворень, Вебер дійшов висновку, що це не стільки поява нових технологій чи економічна політика, скільки трансформація парадигми мислення, спричинена Реформацією. На думку автора, поширення протестантизму спричинило зміни морально-етичних принципів, ставлення до праці та ролі людей у суспільстві, і як результат — стало вихідною точкою для появи капіталізму. ДЛЯ КОГО ЦЕ ВИДАННЯ Книжка для всіх, хто цікавиться соціальними процесами, історією та політологією. ЧОМУ ЦЯ КНИЖКА У цій класичній праці, що побачила світ 1905 року, Вебер торкається таких понять, як «професійна етика протестантизму», «дух капіталізму», і розглядає питання покликання та економічної вигоди.
< Вернуться к рецензии

Макс Вебер : Протестантська етика і дух капіталізму

[написать рецензию на эту книгу] [добавить книгу в закладки]
Валерій Пекар
Марксисти забороняли і замовчували цю невелику книгу, написану у 1903-1904 роках, як підривну щодо їхньої ідеології; натомість антимарксисти робили з неї майже прапор своєї боротьби, звідки й виникло протистояння марксистів і «максистів». Ні те, ні інше невірно. Скоріше Вебера треба вважати одним із перших інтегральних філософів, який показує складний взаємозв’язок і взаємовплив різних аспектів людського життя — технологій, економіки, мислення, релігії.

Чому одні країни стрімко розвиваються, тоді як інші, маючи доступ до тих самих технологій, гальмують? У наш час, як і сто років тому, звично скаржаться на «менталітет», але що би це означало? Вебер показує, як протестантська Реформація створює нову парадигму мислення, з іншою етикою та мораллю, іншими уявленнями про сенс життя, роль і призначення людини, ставлення до праці та навчання. Важливо, що йдеться не про більшу, а про меншу свободу, певним чином про аскетизм життя, — але прихильники такої парадигми люто захищають свою несвободу, бо вона дає їм незрівнянно більші можливості розвитку і збагачення.

Вебер гостро критикує капіталізм, але водночас доводить його необхідність і більшу продуктивність. Він чітко розрізняє буржуазний промисловий капіталізм, притаманний епосі модерну, та грабіжницько-авантюрний «капіталізм» минулих епох. Викладені сто років тому аргументи Вебера дивним чином звучать доречно і своєчасно в Україні ХХІ сторіччя, яка застрягла в традиційному мисленні та економічному укладі. Боротьба раціоналізму з традиціоналізмом відбувається тут і зараз, тому Макс Вебер є надзвичайно актуальним для нас.


Поделиться в Facebook взять код для блога
0/3  = 3
Макс Вебер Протестантська етика і дух капіталізму