Сеть знакомств для любителей книг


Интернет реклама УБС
Философия, историяПоделиться в Facebook
Оксана Пахльовська
Ave, Europa!

Книжка Оксани Пахльовськоi, письменника, культуролога, професора Римського унIверситету “Ла Сап’енца”, наукового спIвробIтника Iнституту лIтератури НАН Украiни, охоплюе перIод вIд переддня падIння БерлIнського муру до часу, коли постпомаранчева Украiна стала “нервом” актуалIзованого цивIлIзацIйного протистояння мIж РосIею та Заходом на тлI глобальноi свIтовоi кризи. Основна тема: культурна РЕ-IнтеграцIя Украiни в Европу як передумова для ii полIтичноi IнтеграцIi. СвоерIднIсть книжки — в поглядI “звIдти”: рефлексIi автора грунтуються на досвIдI працI над розбудовою украiнIстики в ЕвропI вIд початку незалежностI Украiнськоi держави.

Оксана Пахльовська : Ave, Europa!

[написать рецензию на эту книгу] [добавить книгу в закладки]
Виктор Ющенко
любимая книга

Поделиться в Facebook взять код для блога
51/114  = 165
Оксана Пахльовська Ave, Europa!
Юрій Бача
Книга AVE EUROPA мала б змінити Україну, якби Україна "вміла прочитати дійсність". Так називається моя рецензія книги, опuблікована в укр. літ. журналі в Словаччині ("Дукля", 2009 р.,ч. 5, с. 79-87), яку можна прочитати також на моїй веб-сторінці WWW.JURBACA.SK
В ній, зокрема, наголошую: українська публіцистика належить до найслабкіших галузей українського суспільно-політичного життя, проте одна книга Оксани Пахльовської надолужує брак десяток книжок, які мали б критично висловлюватися до сучасного стану України.

Поделиться в Facebook взять код для блога
36/98  = 134
Оксана Пахльовська Ave, Europa!

С этой книгой читают:
 


Пантелеймон Кулиш
«Моя жизнь»